Verkondiging

Verkondiging

In 1995 schreven de Nederlandse bisschoppen: “Wij christenen mogen nooit vergeten dat Jezus van Nazareth een zoon is van het joodse volk, geworteld in de traditie van Mozes en de profeten. Door de ontmoeting met het jodendom gaan wij Jezus beter begrijpen. Niet alleen door de Schriften maar ook door onze theologie en liturgie blijven wij vitaal verbonden met de joodse godsdienst.” In de liturgie is de verkondiging het middel en het moment om aan die verbondenheid expliciet aandacht te schenken. Maar hoe doe je dat? Tips, een exegese van de zondagse lezingen rond 17 januari en enkele  preekvoorbeelden vindt u hieronder.