Gespreksmateriaal Dag van het Jodendom 2017

Dit jaar staat de Dag van het Jodendom 2017 in het teken van De Vreemdeling. Dr. Tineke de Lange en drs. Leo Geurts hebben gespreksmateriaal gemaakt speciaal voor parochies. Dit materiaal kan ingezet worden op bezinningsavonden. Ook is een suggestie voor verkondiging en voorbeden gemaakt.

De Vreemde

Gastvrij

Suggesties voor verkondiging en voorbeden

Herbergzaam Nederland – de praktijk in de Nederlandse Kerkprovincie

Kardinaal Eijk bezoekt Liberaal Joodse Gemeente in Dieren

Vanwege de jaarlijkse ‘Dag van het Jodendom’ in de R.-K. Kerk bezochten kardinaal Eijk, als aartsbisschop van Utrecht, en mgr. H.W. Woorts, bisschop-referent voor Kerk en Jodendom en voorzitter van de Diocesane Werkgroep Kerk en Jodendom, op zaterdag 23 januari de Liberaal Joodse Gemeente (LJG) Gelderland. De ontmoeting vond plaats in en bij de sjoel (synagoge) te Dieren.

Read More

Stille tocht in Amersfoort

Op woensdag 27 januari wordt in Amersfoort een Stille Tocht gehouden in het kader van de Dag van het Jodendom. Wij lopen door de oude binnenstad van Amersfoort en staan tijdens deze tocht stil bij het geweld in de wereld en op die plekken, waar joodse stadsgenoten tijdens de Tweede Wereldoorlog uit hun huizen werden verdreven, gedeporteerd en niet meer terugkeerden. Een herdenkingssteen in het trottoir herinnert ons hier aan. Na de tocht is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de Leer- en Gehoorzaal van de Sint Franciscus Xaverius geloofsgemeenschap. Deze tocht is toegankelijk voor alle belangstellenden. Read More

Nieuw Vaticaans document over relatie Kerk & Jodendom

Op 10 december heeft de Vaticaanse commissie voor Interreligieuze dialoog een nieuw document gepubliceerd over de relatie Kerk & Jodendom.  In het stuk van de Vaticaanse commissie staat dat het christendom en het judaïsme onlosmakelijk verbonden zijn en dat God het verbond met de joden nooit verbroken heeft.

Dag van het Jodendom 2016 in Tilburg

“Zingt een nieuw lied voor de Heer, alle landen”. Met deze woorden uit psalm 96 besteedt de Petrus en Pauluskerk op zondag 17 januari 2016 aandacht aan de “Dag van het Jodendom”. Deze dag is bedoeld om gestalte te geven aan de positieve visie op het Jodendom die met het Tweede Vaticaans Concilie binnen de Kerk is ontwikkeld. Behalve in Duitsland, Polen en Italië wordt deze dag sinds 2008 ook in Nederland gehouden. De Petrus en Pauluskerk organiseert een bijzondere eucharistieviering (17 januari) en een lezing over de Dode Zee-rollen. Read More

Dag van het Jodendom 2016 in Groningen

Dag en datum: zondag 17 januari 2016, Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Plaats: Synagoge Folkingestraat, Groningen
Inleiders: Prof. dr. Abram de Swaan en Mgr dr. Gerard de Korte
Thema: Religie en Geweld

Sinds een aantal jaren wordt in Nederland, evenals in vele andere Europese landen, op of rond 17 januari de Dag van het Jodendom gevierd. Dat is een initiatief van de Nederlandse bisschoppen, die hiermee jaarlijks bijzondere aandacht willen schenken aan onze ‘oudste broeders en zusters’. Dit jaar is er speciale aandacht voor het actuele thema Religie en Geweld. Als aanzet tot nadenken en discussie hierover organiseert het Bisdom Groningen/Leeuwarden een studiemiddag in de synagoge Folkingestraat (Groningen) met als inleiders de (inter)nationaal befaamde socioloog Prof. dr. Abram de Swaan, lid KNAW, en onze bisschop en historicus Mgr dr. Gerard de Korte.
Read More

Lesbrieven Dag van het Jodendom 2016

Voor parochies en scholen heeft Dr. Tineke de Lange, beleidsmedewerker SRKK en Dag van het Jodendom twee lesbrieven ontwikkeld om het thema ‘religie en geweld’ bespreekbaar te maken. In de media en in maatschappelijke discussies wordt religie steeds vaker geassocieerd met geweld en intolerantie. Voor veel mensen staat ‘religie’ voor onderdrukking, discriminatie en heilige oorlog. Berichten en beelden over extremistische vormen van religie bevestigen bijna dagelijks dit negatieve imago. Voor religies, en zeker ook voor het christendom en het Jodendom, vormt deze ontwikkeling een enorme uitdaging. Hoe moet je als gelovige op de associatie van geloof en geweld reageren?  Read More