Preeksuggestie Dag van het Jodendom 2018

Leo Geurts heeft voor zondag 14 januari 2018 een preeksuggestie geschreven die aansluit bij de Dag van het Jodendom. Het betreft de twee zondag door het jaar (B-jaar).

Werkmateriaal Dag van het Jodendom 2018

Het doorgeven van ervaringen en tradities aan een volgende generatie is essentieel voor het voortbestaan van elke groep mensen. Op de Dag van het Jodendom 2018 willen we kijken naar de betekenis van het doorgeven van de traditie in het Jodendom en het christendom. Terwijl we bezig waren met het voorbereiding van dit materiaal, bleek hoe rijk het onderwerp ‘doorgeven’ is. Om maar een paar vragen te noemen die hierbij opkwamen: Wat geven we eigenlijk door? Wat bedoelen we precies met ‘Joodse traditie’ en ‘christelijke traditie’? Betekent ‘traditie’ voor iedere Jood of christen hetzelfde? Wie geeft de traditie door? Waar gebeurt dat, en hoe? Wat is ‘leren’ eigenlijk? Wat betekent ‘leren’ voor het kind of de leerling? Wat betekenen leren en opvoeden voor de opvoeder of leraar? Read More

lezing: ‘De ene Bijbel, maar verschillend gelezen’ – 8 november 2017 in Roermond

Dr. P.J. van Midden houdt zijn voordracht op woensdag 8 november a.s. om 14.30 uur
in de bisdomgebouwen aan de Swalmerstraat 100 te Roermond. Joden en christenen lezen dezelfde Bijbeltekst, maar lezen ze ook dezelfde Bijbel? Dat is nog maar de vraag. Ze lezen elk in ieder geval met een eigen bagage. Joden hebben immers geen Nieuw Testament en het heeft dus voor hen geen zin om van een Oud Testament te spreken. Ze lezen de Bijbel vanuit een verzameling tradities, die we Talmoed noemen en waarin de wijsheid van rabbijnen van eeuwen en eeuwen is opgeslagen. Die traditie is maatgevend, meer dan de tekst van de Bijbel. Read More

Doorgeven – traditie van generatie op generatie

Geen gemeenschap, geen traditie zonder doorgeven. Het doorgeven van ervaringen en tradities aan een volgende generatie is essentieel voor het voortbestaan van elke groep mensen. Op de Dag van het Jodendom 2018 willen we kijken naar de betekenis van het doorgeven van de traditie het Jodendom en het christendom. Een rijk onderwerp, ‘doorgeven’. Om maar een paar vragen te noemen die bij dit woord opkomen: Wat geef je eigenlijk door? Wie geeft de traditie door, en hoe? Wat doe je zelf met datgene wat je hebt meegekregen? En wat bedoelen we precies met ‘Joodse traditie’ en ‘christelijke traditie’?

Ook voor de Dag van het Jodendom 2018 heeft de Werkgroep Dag van het Jodendom gespreksmateriaal ontwikkeld. Hier vind u een voorproefje. Het volledige materiaal staat binnenkort hier op de website. Read More

Dag van het Jodendom in het aartsbisdom Utrecht

In het kader van de Dag van het Jodendom op maandag 23 januari waren kardinaal W. Eijk, mgr. H. Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht, en leden van de Diocesane Werkgroep Kerk en Jodendom van het aartsbisdom in Deventer. Ze bezochten het Etty Hillesum Centrum en maakten een wandeling langs historische Joodse plekken in Deventer.

Dag van het Jodendom in Den Bosch

De Dag van het Jodendom is een initiatief van de Nederlandse bisschoppenconferentie om de kennis van het jodendom onder christenen te bevorderen en de actieve dialoog tussen joden en christenen te stimuleren. Omdat Mgr. G. De Korte nog relatief nieuw in het bisdom is, stond de Dag van het Jodendom dit jaar vooral in het teken van kennismaking met de twee joodse gemeenten die hier zijn.

Zo stond maandagochtend eerst een ontmoeting gepland met de Menachem Mendel Levine die sinds begin 2009 rabbijn is van de Nederlands Israëlietische Gemeente te Nijmegen. Een joods orthodoxe gemeente waar we vorig jaar, in het kader van de Dag van het Jodendom, te gast waren in de sjoel.

Read More

Karin van den Broeke gaf lezing in kader van Dag van het Jodendom

In het kader van de Dag van het Jodendom sprak Karin van den Broeke, voorzitter van de synode PKN, over identiteit, over wat joden en christenen delen, over vreemdelingschap en over hoop.

In haar lezing ging ze in op de verbinding tussen de godsdiensten. “Essentieel is dat we de TeNaCh met elkaar delen. De Hebreeuwse Bijbel – de verzameling Thora, Profeten en Geschriften – is gezamenlijke grond voor joden en christenen. De grootse woorden vrede en gerechtigheid – sjaloom en tsedaka – hebben christenen leren kennen uit de Hebreeuwse Bijbel.”

 

Lees Friesch Dagblad (19 januari 2017) (PDF)