Dag van het Jodendom 26 januari 2017 in Amersfoort

‘Vreemdeling & Gastvrijheid’, Spreker: rabbijn Albert Ringer, Donderdag 26 januari 2017.
St. Franciscus Xaveriuskerk (’t Zand, Amersfoort), Hoor- en Leerzaal. Aanvang 20 uur.
Gratis toegang vanaf 19.30 uur

In 2008 hebben de Nederlandse Bisschoppen een Dag van het Jodendom ingesteld om stil te staan bij de betekenis van het Jodendom voor ons christenen. Samen met de Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom / KRI richten zij zich rond die dag in het bijzonder op de joods-christelijke dialoog. Read More

Dag van het Jodendom in Tilburg (17 en 22 januari 2017)

De Heer is mijn licht en mijn heil
een lees- en luisteravond op de Dag van het Jodendom (17 januari) over psalm 27 –

Joden en christenen behoren tot dezelfde familie. Paus Benedictus XVI heeft joden ooit getypeerd als ‘onze vaderen in het geloof’ en paus Johannes Paulus II sprak over hen als ‘onze oudere broers’. Paus Franciscus ging vorig jaar nog een stapje verder en noemde joden en christenen ‘tweelingen’. Zo zou de nieuwe visie op de verhouding van joden en christenen het beste gekarakteriseerd kunnen worden. Want historisch gezien zijn het christendom en het rabbijnse jodendom joodse stromingen die beide teruggaan tot het jodendom uit de eerste eeuw. Read More

15 januari – Lezing ‘Dag van het Jodendom’ in Groningen

 

Waar? Groningen
Wanneer? 15 januari 2017
Wat? Lezing door Dr. Leo Mock en Prof.dr. E.P.N.M. Borgman

Sinds een aantal jaren wordt op initiatief van de Nederlandse bisschoppen in Nederland, evenals in vele andere Europese landen, op of rond 17 januari de Dag van het Jodendom gehouden. Dit jaar is er speciale aandacht voor het thema ‘De vreemdeling’. Het woord ‘vreemdeling’ roept verschillende associaties en gevoelens op: buitenlander, asielzoeker, onbekende,  buitenstaander.

De Dag van het Jodendom 2017 wil een bijdrage leveren aan het verwijden van het blikveld en de vraag verbreden: Wat betekent dat, ‘vreemdeling’ zijn? Wanneer ben je eigenlijk ‘vreemdeling’? Wat is onze persoonlijke ervaring met ‘vreemdeling zijn’? Wat zijn onze ervaringen als christenen en Joden? Wat zeggen onze religieuze tradities hierover? Read More

Preses Karin van den Broeke spreekster De Dag van het Jodendom 2017

In Dieren zal op 18 januari 2017 Karin van den Broeke spreken op de Dag van het Jodendom 2017. Zij is preses van de Protestantse Kerk in Nederland. Zij beschouwt inzet voor een inclusieve samenleving als een grote verantwoordelijkheid voor haar geloofsgemeenschap.

Landelijk is het thema in 2017: De vreemdeling. Helaas is de discussie over ontheemden en vluchtelingen vaak gepolariseerd. Het besef dat de vreemde die aan de poorten klopt een mens is als wijzelf dreigt uit het zicht te verdwijnen. Daarom wil de Dag van het Jodendom 2017 een bijdrage leveren aan het verwijden van het blikveld en de vraag verbreden: Wat betekent dat, ‘vreemdeling’ zijn?

In Dieren spreekt op 18 januari Karin van den Broeke. Zij is preses van de Protestantse Kerk in Nederland. We leven in een plurale samenleving. Verschillende levensbeschouwingen bestaan naast elkaar. Op het wereldtoneel wordt ‘religie’ door sommigen misbruikt om strijd mee te legitimeren. De Nederlandse samenleving is niet spanningsvrij. Tegelijkertijd wijzen velen op de oorsprong van het woord religie, dat ‘verbinden’ betekent. Hoe staat het wat dat betreft met de verschillende geloofsgemeenschappen in Nederland? Welke verantwoordelijkheid hebben en nemen zij?

De bijeenkomst wordt i.s.m. de Liberaal Joodse Gemeente Gelderland. georganiseerd door de Raad van Kerken Dieren e.o. Aan het eind is er de mogelijkheid tot een vrijwillige bijdrage.

De avond begint om 20.00 uur. De Sjoel is open vanaf 19.30 uur.
Adres: Spoorstraat 34, Dieren

Dag van het Jodendom

In 2008 riepen de Nederlandse bisschoppen in navolging van hun Europese collega’s de jaarlijks te vieren Dag van het Jodendom uit. Zij vonden en vinden, dat christenen zich meer moeten verdiepen in de wortels van hun geloof. Die liggen voor alle in het Jodendom. Meer kennis van elkaar leidt tot meer wederzijds begrip. Sindsdien wordt in de Dierense Sjoel aan de Spoorstraat jaarlijks een bijeenkomst gehouden in het kader van ontmoeting en verdieping.

Gespreksmateriaal Dag van het Jodendom 2017

Dit jaar staat de Dag van het Jodendom 2017 in het teken van De Vreemdeling. Dr. Tineke de Lange en drs. Leo Geurts hebben gespreksmateriaal gemaakt speciaal voor parochies. Dit materiaal kan ingezet worden op bezinningsavonden. Ook is een suggestie voor verkondiging en voorbeden gemaakt.

De Vreemde

Gastvrij

Suggesties voor verkondiging en voorbeden

Herbergzaam Nederland – de praktijk in de Nederlandse Kerkprovincie

Kardinaal Eijk bezoekt Liberaal Joodse Gemeente in Dieren

Vanwege de jaarlijkse ‘Dag van het Jodendom’ in de R.-K. Kerk bezochten kardinaal Eijk, als aartsbisschop van Utrecht, en mgr. H.W. Woorts, bisschop-referent voor Kerk en Jodendom en voorzitter van de Diocesane Werkgroep Kerk en Jodendom, op zaterdag 23 januari de Liberaal Joodse Gemeente (LJG) Gelderland. De ontmoeting vond plaats in en bij de sjoel (synagoge) te Dieren.

Read More

Stille tocht in Amersfoort

Op woensdag 27 januari wordt in Amersfoort een Stille Tocht gehouden in het kader van de Dag van het Jodendom. Wij lopen door de oude binnenstad van Amersfoort en staan tijdens deze tocht stil bij het geweld in de wereld en op die plekken, waar joodse stadsgenoten tijdens de Tweede Wereldoorlog uit hun huizen werden verdreven, gedeporteerd en niet meer terugkeerden. Een herdenkingssteen in het trottoir herinnert ons hier aan. Na de tocht is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de Leer- en Gehoorzaal van de Sint Franciscus Xaverius geloofsgemeenschap. Deze tocht is toegankelijk voor alle belangstellenden. Read More