Category Archives: Uncategorized

Doorgeven – traditie van generatie op generatie

Geen gemeenschap, geen traditie zonder doorgeven. Het doorgeven van ervaringen en tradities aan een volgende generatie is essentieel voor het voortbestaan van elke groep mensen. Op de Dag van het Jodendom 2018 willen we kijken naar de betekenis van het doorgeven van de traditie het Jodendom en het christendom. Een rijk onderwerp, ‘doorgeven’. Om maar een paar vragen te noemen die bij dit woord opkomen: Wat geef je eigenlijk door? Wie geeft de traditie door, en hoe? Wat doe je zelf met datgene wat je hebt meegekregen? En wat bedoelen we precies met ‘Joodse traditie’ en ‘christelijke traditie’?

Ook voor de Dag van het Jodendom 2018 heeft de Werkgroep Dag van het Jodendom gespreksmateriaal ontwikkeld. Hier vind u een voorproefje. Het volledige materiaal staat binnenkort hier op de website. Read More

Dag van het Jodendom in Den Bosch

De Dag van het Jodendom is een initiatief van de Nederlandse bisschoppenconferentie om de kennis van het jodendom onder christenen te bevorderen en de actieve dialoog tussen joden en christenen te stimuleren. Omdat Mgr. G. De Korte nog relatief nieuw in het bisdom is, stond de Dag van het Jodendom dit jaar vooral in het teken van kennismaking met de twee joodse gemeenten die hier zijn.

Zo stond maandagochtend eerst een ontmoeting gepland met de Menachem Mendel Levine die sinds begin 2009 rabbijn is van de Nederlands Israëlietische Gemeente te Nijmegen. Een joods orthodoxe gemeente waar we vorig jaar, in het kader van de Dag van het Jodendom, te gast waren in de sjoel.

Read More

Karin van den Broeke gaf lezing in kader van Dag van het Jodendom

In het kader van de Dag van het Jodendom sprak Karin van den Broeke, voorzitter van de synode PKN, over identiteit, over wat joden en christenen delen, over vreemdelingschap en over hoop.

In haar lezing ging ze in op de verbinding tussen de godsdiensten. “Essentieel is dat we de TeNaCh met elkaar delen. De Hebreeuwse Bijbel – de verzameling Thora, Profeten en Geschriften – is gezamenlijke grond voor joden en christenen. De grootse woorden vrede en gerechtigheid – sjaloom en tsedaka – hebben christenen leren kennen uit de Hebreeuwse Bijbel.”

 

Lees Friesch Dagblad (19 januari 2017) (PDF)

Rondgang door Joods Deventer op 23 januari 2017

Ook de katholieke kerk kent een speciale band met het Jodendom. Ruim 50 jaar geleden heeft de kerk dat in het conciliestuk Nostra Aetate bevestigd. Op de dag voor de week van gebed voor de eenheid met de Christenen (17 januari) wordt dit ook gevierd/ herdacht. Maar dat valt altijd op merkwaardige ogenblikken. Daar om heeft de bisdommelijke werkgroep Kerk en Jodendom een activiteit gepland op maandag 23 januari 2017 in Deventer. We laten ons rondleiden langs plekken van (voormalig) joods leven om ons zo te herinneren dat de joden een deel van ons bestaan zijn. Daarna hopen we een uitleg te krijgen over kosjer en niet- kosjer, gecombineerd met lekkere hapjes.. De tocht begint om 14.00 uur in het Etty Hillesumcentrum en om half vijf is alles al weer voorbij. Deelname kost €7,50. Graag tevoren opgave via lgeurts@heiligelebuinus.nl

Studiedag 14 januari 2017 in Den Bosch

Daags voor de jaarlijkse Gebedsweek voor de Eenheid en de jaarlijkse viering van de Dag van het Jodendom organiseert het bisdom op zaterdag 14 januari een studiedag rond een thema dat ons allen aangaat: de Vreemdeling.

Volgens de vluchtelingenorganisatie van de VN, waren er in 2014 bijna 60 miljoen mensen op de vlucht voor conflicten en geweld. Een deel van deze ontheemden zoekt zijn toevlucht in Europa, dus ook in Nederland. Hun komst roept vragen en onzekerheden op. Helaas is de discussie over ontheemden en vluchtelingen vaak gepolariseerd. Het besef dat de vreemde die aan de poorten klopt een mens is als wijzelf dreigt uit het zicht te verdwijnen.
Daarom willen we met deze diocesane studiedag een bijdrage leveren aan het verwijden van het blikveld en de vraag verbreden: Wat betekent dat, ‘vreemdeling’ zijn? Wanneer ben je eigenlijk ‘vreemdeling’? Wat is onze persoonlijke ervaring met ‘vreemdeling zijn’? Wat zijn onze ervaringen als joden en christenen? Wat zeggen onze joodse en christelijke tradities hierover? We willen ook aandacht besteden aan de andere kant van de thematiek: wat betekent het om vreemdelingen te ontvangen? Wat is gastvrijheid? Hoe zijn wij goede gastheren/vrouwen. Wat zijn de ervaringen binnen onze eigen (geloofs-) gemeenschap. Wat kunnen we leren van onze traditie?

Read More

Dag van het Jodendom met opperrabijn Jacobs (Maastricht 17 januari 2017)

Waar en wanneer? dinsdag 17 januari 2017, in het Apple Park Hotel aan de P. de Coubertinweg 3 te Maastricht van 14.00 – 17.00 uur

De vreemdeling: bedreiging, verrijking of aan zichzelf overgelaten?
Spreker: opperrabbijn B. Jacobs

De Klankbordgroep Jodendom – Katholieke Kerk in Limburg nodigt u van harte uit voor de viering van de dag van het Jodendom op 17 januari 2017 in het Apple Park Hotel, P. de Coubertinweg 3 te Maastricht. De dag van het Jodendom, die in verschillende Europese landen wordt gehouden, werd enkele jaren geleden door de Nederlandse bisschoppenconferentie ingesteld voor ons land om de dialoog met en de kennis van het Jodendom te versterken. Enkele malen per jaar worden hiertoe bijeenkomsten gehouden, zoals november jl. in de voormalige synagoge te Meerssen over de joodse wortels van het Onze Vader. Read More

Dag van het Jodendom 26 januari 2017 in Amersfoort

‘Vreemdeling & Gastvrijheid’, Spreker: rabbijn Albert Ringer, Donderdag 26 januari 2017.
St. Franciscus Xaveriuskerk (’t Zand, Amersfoort), Hoor- en Leerzaal. Aanvang 20 uur.
Gratis toegang vanaf 19.30 uur

In 2008 hebben de Nederlandse Bisschoppen een Dag van het Jodendom ingesteld om stil te staan bij de betekenis van het Jodendom voor ons christenen. Samen met de Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom / KRI richten zij zich rond die dag in het bijzonder op de joods-christelijke dialoog. Read More