Category Archives: Artikelen

In Memoriam Conny van Straaten

Conny (Cornelia Margaretha Maria) van Straaten, secretaresse van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en het Secretariaat van het R.-K. Kerkgenootschap (SRKK) is woensdag 27 december plotseling op 55-jarige leeftijd overleden. De bisschoppen en collega’s van het SRKK zijn geschokt en bedroefd door haar plotselinge dood en bidden dat ‘de engelen haar mogen geleiden naar het paradijs’.

Vele jaren heeft Conny van Straaten de functie van secretaresse van het SRKK en van de Bisschoppenconferentie met grote inzet en betrokkenheid vervuld. Als ervaren medewerker van het Secretariaat en van de Bisschoppenconferentie was zij een onmisbare schakel in de vele contacten tussen de verschillende bisdommen en andere geledingen van de Rooms-Katholieke kerkprovincie in Nederland en met andere kerkelijke en maatschappelijke instanties.

Ook binnen het werkveld van de joods-katholieke betrekkingen is Conny vele jaren een belangrijke en trouwe ondersteuning geweest.
Wij zullen haar missen en wensen haar zus sterkte om dit grote verlies te dragen.

Bisschoppen bezoeken Joods Historisch Museum

Een delegatie van de Bisschoppenconferentie bezocht op 5 januari het Joods Historisch Museum in Amsterdam. Het bezoek vond plaats in het kader van de Dag van het Jodendom, die jaarlijks op of rond 17 januari wordt gehouden. Deze Dag van het Jodendom is in het leven geroepen om de kennis over het Jodendom onder christenen te bevorderen. In het Joods Historisch Museum bezochten de bisschoppen de expositie ‘De glorie van het Joodse boek’, die deze week voor het laatst te zien is.

Kardinaal Eijk, mgr. Woorts (referent voor de relaties met het Jodendom), mgr. De Jong en mgr. Hendriks waren namens de Bisschoppenconferentie aanwezig, voorzitter mgr. Van den Hende was wegens ziekte verhinderd. Zij werden vergezeld door diverse leden van de Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom.

 

De glorie van het Joodse boek

De tentoonstelling ‘De glorie van het Joodse boek’ toont Joodse liturgische en andere boeken die in Europa zijn vervaardigd. De collectie van Ets Haim – Livraria Montezinos, de oudste nog functionerende joodse bibliotheek ter wereld die is gehuisvest in de Portugese Synagoge, vormt het beginpunt. De aanleiding is het feit dat Ets Haim dit jaar 400 jaar bestaat. Tijdens de tentoonstelling zijn ook middeleeuwse topstukken uit de Vaticaanse bibliotheek te zien: deze bibliotheek n bezit een grote verzameling Hebreeuwse manuscripten. Een ander getoond Vaticaans topstuk is het enige nog bestaande afschrift van de filosoof Baruch Spinoza (1632-1677). In 2011 werd het verloren gewaande afschrift in de bibliotheek van het Vaticaan teruggevonden.

Joods cultureel kwartier

Algemeen directeur Emile Schrijver, tevens bijzonder hoogleraar Geschiedenis van het Joodse Boek, leidde het gezelschap rond. Hij gaf voorafgaand een korte introductie op het Joods Historisch Museum, dat het hart vormt van het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam. Daar maken ook de Portugese Synagoge met de eeuwenoude bibliotheek Ets Haim, de Hollandsche Schouwburg en het Nationaal Holocaust Museum in oprichting deel van uit, zo vertelde hij. Dit Holocaust Museum wil het verhaal van de vernietiging van de Nederlandse Joden vertellen: “daarbij willen we niet alleen vijf jaar ellende laten zien, maar ook de verschillende effecten op de samenleving. Zoals de trauma’s in families: dat is een relevant onderwerp, ook in verband met oorlogsvluchtelingen die nu in Nederland verblijven.”

‘Een onvergetelijke dag’

Read More

Gerard Rouwhorst in Kruispunt Radio

Op vrijdag 17 januari as. is Gerard Rouwhorst te gast in Kruispunt Radio (18.00 – 19.00 uur). Gerard Rouwhorst is voorzitter van de  KRI Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom. In het radio-interview staat de Dag van het Jodendom centraal. Kruispunt Radio wordt uitgezonden op Radio 5.

Dag van het Jodendom in Utrecht – 17 januari 2014

Voor 17 januari 2014 staat een studiemiddag op het programma waarin ‘gelernd’ gaat worden. Pastorale beroepskrachten die werken met een zending van de aartsbisschop zijn daarvoor van harte uitgenodigd. Ook worden enkele personen uitgenodigd die zich in het Aartsbisdom Utrecht in het bijzonder inzetten voor de Joods-Katholieke dialoog. Dr. Marcus van Loopik neemt de deelnemers tijdens deze studiemiddag lerend mee naar het bekende verhaal van Genesis 22, de binding van Isaac (Jitschak). Read More

Dag van het Jodendom in Tilburg

Op 17 januari 2014 (de Dag van het Jodendom) worden twee kleine gedenksteentjes (Stolpersteine) aangebracht in het trottoir van een woonhuis in de Burg. Van Meursstraat 5. Hier woonde het Joodse echtpaar Bobby (Franz Robert) Spier en Tineke (Justine Leonie) Spier-Bendien dat tijdens de Tweede Wereldoorlog is omgekomen. Hierbij is ook familie van Bobby uit Amerika en een neef van Tineke aanwezig. Voorafgaand aan en na afloop van de ceremonie zijn er enkele activiteiten in en rond de kerk van Petrus en Paulus aan de Vierwindenlaan. Read More

Dag van het Jodendom in bisdom Groningen – Leeuwarden

Op zondag 19 januari 2014 vindt de Dag van het Jodendom plaats in de Synagoge van Groningen, Folkingestraat 60, 9711 JZ Groningen. De dag begint om 15.00 uur en eindigt om 17.00 uur. Op deze dag zal Dr. Berma Klein Goldewijk uit Den Haag een lezing houden met als titel: Uitwegen uit de crisis: actuele joodse visies. Read More

Nieuwsbrief Dag van het Jodendom 2014

Op 17 januari 2014 wordt de Dag van het Jodendom in de Rooms-katholieke Kerk georganiseerd. Thema dit jaar is ‘ Uitweg uit de Crisis’. De werkgroep Dag van het Jodendom heeft een nieuwsbrief met informatie, activiteiten en een preeksuggestie uitgegeven. Read More