Category Archives: Activiteiten

lezing: ‘De ene Bijbel, maar verschillend gelezen’ – 8 november 2017 in Roermond

Dr. P.J. van Midden houdt zijn voordracht op woensdag 8 november a.s. om 14.30 uur
in de bisdomgebouwen aan de Swalmerstraat 100 te Roermond. Joden en christenen lezen dezelfde Bijbeltekst, maar lezen ze ook dezelfde Bijbel? Dat is nog maar de vraag. Ze lezen elk in ieder geval met een eigen bagage. Joden hebben immers geen Nieuw Testament en het heeft dus voor hen geen zin om van een Oud Testament te spreken. Ze lezen de Bijbel vanuit een verzameling tradities, die we Talmoed noemen en waarin de wijsheid van rabbijnen van eeuwen en eeuwen is opgeslagen. Die traditie is maatgevend, meer dan de tekst van de Bijbel. Read More

Start jubileumjaar 50 jaar Nostra aetate (15 januari 2015)

Datum: donderdag 15 januari  2015
Tijd: 15.00 uur – 17.30 uur (indicatie)
Locatie: Sjoel en gemeenschapsruimte Liberaal Joodse Gemeente  Rotterdam,
Mozartlaan 99, Rotterdam (aanmelding vooraf noodzakelijk)

In 2015 is het vijftig jaar geleden dat het Tweede Vaticaans Concilie  Nostra aetate aannam, de verklaring over de relatie  van de Rooms-Katholieke Kerk tot de niet-christelijke godsdiensten. Deze verklaring vormde met name een  ommekeer in de verhouding met het Jodendom. Bij die positieve veranderingen wil de RK kerk in Nederland rond de jaarlijkse Dag van het Jodendom graag stilstaan.  Read More

Dag van het Jodendom in het Westland – 19 januari 2014

Ook de St. Jan de Doperparochie in Wateringen besteedt aandacht aan de Dag van het Jodendom. Op zondag 19 januari brengen wij een bezoek aan de synagoge in Delft. Het bezoek start om 11.30 uur aldaar. De synagoge ligt in het centrum van Delft aan de Koornmarkt 12. U kunt zich aanmelden bij het secretariaat jandedoper@rkwestland.nl of tel. 292316. Read More

Activiteiten in Amersfoort en Hoogland

De Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom houdt zich binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland bezig met de joods-christelijke dialoog. Daartoe ontplooit de Raad verschillende activiteiten op het terrein van studie, ontmoeting en publicatie. Dat het christelijke geloof een joods hart heeft, is voor veel katholieken nog steeds een onwennig gegeven. Maar de ontmoeting met het levende jodendom is een eye-opener. Het geeft een nieuwe kijk op het eigen geloof en leert respect te hebben voor dat van de ander. De Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom werkt er daarom aan de kennis van het jodendom onder katholieken te vergroten en stimuleert de ontmoeting tussen katholieken en joden, ten dienste van elkaar en van de samenleving. Read More

Dag van het Jodendom op 15 januari 2014 in de Dierense Sjoel

De Dag van het Jodendom is een initiatief van de Nederlandse bisschoppen en werd in 2008 voor het eerst gehouden. Op deze dag zal door de heer Marcel Poorthuis een lezing worden gehouden over het thema “Uitweg uit de crisis”. Deze lezing vindt plaats in de sjoel. Professor Poorthuis is verbonden aan de Faculteit Katholieke Theologie in Tilburg; zijn vakgebied is de dialoog tussen de godsdiensten. Tevens is hij voorzitter van de Stichting PaRDeS (voorheen Folkertsmastichting voor Talmoedica) Voor het bijwonen van deze avond wordt een bijdrage gevraagd van € 5,– per persoon. Aanvang: 19.30 uur. Read More

Lezingencyclus ‘Vervolgd in Limburg’ in leerhuis Meerssen

Graag willen wij u attent maken op het volgende. Op zondag 27 januari 2013 van dit jaar heeft dr. H. van Rens in de synagoge van Maastricht een indrukwekkende toespraak gehouden over de Holocaust in Limburg. In mei is zijn proefschrift als boek verschenen onder de titel: ‘Vervolgd in Limburg’. Komend jaar zal hij vijf lezingen houden over dit onderwerp in het Joods Leerhuis, de synagoge van Meerssen aan de Kuileneindestraat 22 A te Meerssen, ’s avonds om 19.30 uur op de volgende data: 8 en 22 januari 2014, 12 en 26 februari 2014, 5 maart 2014. Read More

Dag van het Jodendom in bisdom Roermond op 19 januari 2014

De Resonansgroep Jodendom Katholieke kerk in Limburg nodigt u uit op onze jaarlijkse Dag van het Jodendom en wel op 19 januari 2014 om 17.00 uur. De Rector, priesters en studenten van seminarie Blankenberg willen van deze dag iets bijzonders maken omdat de Joodse Gemeenschap en het Heilige Land hen nauw aan het hart ligt. Read More