Boekenplank

Boekenplank

Zoekt u een eenvoudige inleiding in het jodendom? Of bent u op zoek naar een studie over de relatie tussen Rooms-Katholieke Kerk en jodendom? Raadpleeg dan onze boekenplank. Van elk boek is de moeilijkheidsgraad aangegeven: boeken met één ster (*) zijn geschikt voor beginners, boeken met vijf sterren (*****) zijn vooral geschikt voor lezers die al goed bekend zijn met het onderwerp.

Chesed, caritas, diaconie, zakaat ***

Aan de hand van een kernwoord uit hun eigen religieuze traditie beschrijven vier auteurs –Joods, islamitisch, protestants en rooms-katholiek- hoe de zorg voor de ander in de abrahamitische godsdiensten benaderd wordt. Het resultaat is een heldere, gevarieerde en beknopte introductie tot het religieuze denken over de zorg om de naaste. Erik Sengers en Bart Koet (red.), Chesed, caritas, diaconie, zakaat – ‘Zorg voor de naaste’ in jodendom, christendom en islam, Delft, 2010; ISBN 978905972389-4

Geloven in de dialoog ***

Geloven in de dialoog beantwoordt de vraag hoe het vandaag de dag gesteld is met de joods-christelijke dialoog in Nederland. In deze bundel onderzoeken dertien auteurs deze dialoog vanuit verschillende invalshoeken.  Leo Mock, Eric Ottenheijm en Simon Schoon (red.), Geloven in de dialoog, Amsterdam,  2010; ISBN/EAN 9789064460692, NUR 719

Jodendom in de praktijk *

Dit handzame en toegankelijke boekje geeft  inzicht  in het joodse leven van dag tot dag, van jaar tot jaar. Aan het eind van het boek is een trefwoordenlijst opgenomen. Lou Evers & Jansje Stodel, Jodendom in praktijk. Een heldere inleiding; zesde, herziene druk,  Amsterdam, 2011; ISBN 9789043516044. Eerder verschenen als: Lou Evers, Jodendom voor beginners: een heldere inleiding, Amsterdam,  2005; ISBN 9789022558850

Joodse feesten en vasten **

Dit boek geeft inzicht in de invloed van de Joodse leef- en denkwereld in het Nieuwe Testament. Cohen Stuart volgt de cyclus van feest- en gedenkdagen van de Joodse kalender: Sjabbat, Pesach, Sjavoeot, Tisja Be-Av, Rosj Hasjana, Jom Kipoer, Soekot, Chanoeka en Poeriem. G.H. Cohen Stuart, Joodse feesten en vasten. Een reis over de zee van de Talmoed naar de wereld van het Nieuwe Testament,  Kampen, 2009; ISBN 9789043516044

De stand van de Joodse studies in Nederland, 1990-2008 **

Voor wie wil weten hoe het gesteld is met de studie van het jodendom aan de Nederlandse universiteiten vindt in dit rapport een helder, vlot geschreven overzicht. Het boek eindigt met een negental aanbevelingen. Bart Wallet, De stand van de joodse studies in Nederland, 1990-2008, Nederlands Genootschap van voor Joodse Studiën; ISBN/EAN 9789081319515

De brede hagada ** 

De brede hagada is een nieuwe, speels vormgegeven ´gids´ voor de seideravond. De Hebreeuwse tekst en Nederlandse vertaling staan naast elkaar en door middel van een tijdbalk onder aan de bladzijden is het hele verloop van de avond goed te volgen.  Aantrekkelijk voor jong en oud, voor Joden en niet-Joden. Meer informatie over dit project vindt u op de website De brede hagada De brede hagada, Stichting Sja’ar: Amsterdam, 2011; ISBN 879907693257

 

Hoe zag Jezus eruit? **

Stel dat Jezus in onze dagen zou terugkeren. Zouden we hem dan herkennen? Hoe zag Jezus er eigenlijk uit? En hoe verhouden de Jezusbeelden uit verleden en heden zich tot de historische Jezus? Deze brochure (40 blz.) is een bundeling van (bewerkte) bijdragen die Eric Ottenheijm in 2006/2007 schreef voor Kroniek, het kwartaalblad van de KRI. Eric Ottenheijm, Hoe zag Jezus eruit? Katholieke Bijbelstichting; ISBN 978 90 6173 140 5. Te bestellen bij www.reliboek.eu

Bibliografie over het jodendom en Israël *

Wie Nederlandstalige informatie zoek over het jodendom in de meest brede zin kan goed terecht in deze uitgebreide bibliografie. Publicaties zijn ondergebracht in zeven categorieën. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van belangrijke adressen op internet. De beschrijvingen bij de titels zijn kort en doeltreffend. Hanna en Lodewijk Blok en Bart Wallet, Bibliografie over het jodendom en Israël voor het Nederlandse taalgebied 1992-2006, Leuven:  2007; ISBN 9879042919679. Informatie over dit boek is te vinden op de site vanUitgeverij Peeters

Frum. Joodse feestdagen en rituelen *

Frum is een Jiddisch woord dat zoiets betekent als vroomheid. Meestel wordt hier iemand mee aangeduid die alle geboden onderhoudt. Op zeer geslaagde wijze hebben Pauline Prior en Anita Frank het Amsterdamse Joodse leven met de camera vastgelegd. Met treffende en sfeervolle foto’s worden de sjabbat, de feestdagen, het Joodse huwelijk en het dagelijkse leven in joods Amsterdam belicht. Pauline Prior & Anita Frank, Frum. Joodse feestdagen en rituelen, Amsterdam;  ISBN 9789064460401

 

Surfen op de zee van de Talmoed ***

Surfen op de zee van de talmoed geeft op luchtige wijze inzicht in de Talmoedische wereld. In ruim 40 korte columns wordt een breed scala aan onderwerpen behandeld die de Talmoedische mens van toen bewogen. Dit boek vermijdt theologische en wetenschappelijke discussies en maakt de Talmoed toegankelijker. Leo Mock, Surfen op de zee van de Talmoed,  Amsterdam, 2004; ISBN 9064460353

Wat na de Tora Kwam. Rabbijnse literatuur van Tora tot Haskala **

Tora, Profeten en Geschriften vormen samen de Hebreeuwse bijbel (Tenach), het Oude Testament. Minder bekend bij het publiek is de joodse literatuur uit de nabijbelse tijd, die meestal de rabbijnse literatuur wordt genoemd. Het omvat de periode vanaf ongeveer het begin van de jaartelling tot de Verlichting. In dit boek wordt deze omvangrijke literatuur kort en helder besproken. R.C. Musaph-Andriesse, Wat na de Tora Kwam. Rabbijnse literatuur van Tora tot Haskala, Amsterdam; ISBN 9064460248

Zappen door de Talmoed ***

De Talmoed is het klassiek, gezaghebbende en meest invloedrijke document van het Jodendom. Zappen door de Talmoed probeert een kijkje in de Talmoedische wereld te geven door in circa zestig korte artikeltjes een breed scala aan onderwerpen te behandelen die de Talmoedische mens toen bewogen. Leo Mock, Zappen door de Talmoed, Amsterdam, 2e herziene druk 2006; ISBN 9789064460425

 

 

Een donkere spiegel. Katholieke beelden over joden ***

Deze studie naar de beeldvorming onder de Nederlandse katholieken van de joden en het jodendom bestrijkt de periode van einde 19e eeuw tot het begin van de 21ste eeuw, en een zeer breed terrein. In  subperioden komen steeds de spraakmakende en opiniebepalende instanties, organisaties, media en vooral ook de personen op maatschappelijk, cultureel en kerkelijk terrein aan de orde. Een aantal bijdragen van dit boek zijn eerder verschenen in het tijdschrift Kroniek.Th. Salemink en M. Poorthuis, Een donkere spiegel. Nederlandse katholieken over joden tussen antisemitisme en erkenning, Nijmegen, 2006;  ISBN 13: 9789056252168

Met nieuwe ogen. De plaats van de Bijbel en Jodendom in de christelijke liturgie **

Sinds enkele decennia is er in de Rooms-Katholieke Kerk veel veranderd in het denken over de relatie tussen jodendom en christendom. Zo zijn verschillende officiële kerkelijke documenten verschenen, die wijzen op de onlosmakelijke band tussen het christendom en de Joodse geloofstraditie. Deze uitgave wil deze verandering toegankelijk maken voor een breed publiek. G. Rouwhorst (red.), Met nieuwe ogen, De plaats van de Bijbel en Jodendom in de christelijke liturgie,  Heeswijk-Dinther, 2006; ISBN 109076242771

 

 

Jezus, een joodse visie **

Heruitgave van de beroemde Jezus-studie uit 1968 van David Flusser, een van de markantste bijbelwetenschappers van de 20ste eeuw, aangevuld met acht nieuwe hoofdstukken. Flusser schetst Jezus als een religieus Joods genie en neemt de lezer mee op een adembenemend avontuur: de geestelijke zoektocht van de mensheid naar ware humaniteit. David Flusser, Jezus. Een joodse visie,  Hilversum, 2001

 

Het vroege jodendom van A tot Z. Een kleine encyclopedie over de eerste duizend jaar ***

Het vroege jodendom van A tot Z is een beknopte Nederlandstalige encyclopedie over de eerste 1000 jaar Joodse cultuurgeschiedenis in de nabijbelse tijd (circa 350 voor Chr. tot 650 na Chr.). In die tijd veranderde het jodendom van een godsdienst waarin een tempel met zijn offerdienst centraal stond in een religie waarin synagogen en heilige boeken die centrale plaats overnamen. P. van der Horst, Het vroege jodendom van A tot Z. Een kleine encyclopedie over de eerste duizend jaar, Zoetermeer, 2006; ISBN 13: 9789021140964

 

 

Joods leven *

Edward van Voolen beschrijft van binnenuit in drie delen het Joodse leven zoals zich dat in de synagoge en thuis afspeelt. Joods leven biedt herkenning over zingeving, ook aan lezers die geen of een andere religieuze beleving kennen. Edward van Voolen, Joods leven, 2005; ISBN 13: 9789085250081

 

Tussen oorsprong en schisma **

Artikelen over het jodendom, Jezus en het vroege christendom van prof. dr. David Flusser. David Flusser, Tussen oorsprong en schisma,  Hilversum; ISBN 978902394004

 

Tenachon **

Tenachon is een vijf keer per jaar verschijnend tijdschrift dat joodse teksten toegankelijk maakt voor een christelijk publiek. In december 2010 is de redactie begonnen met een nieuw thema: de verbindingen tussen het Eerste en Tweede Testament.

Webshops en uitgeverijen

Een aantal uitgeverijen en stichtingen is gespecialiseerd in uitgaven op het terrein van jodendom en relatie jodendom-christendom